Uydu internet nedir?

Uydu interneti, uydu üzerinden internet erişim hizmeti alınmasını sağlayan bir sistemdir. Günümüzde daha çok çift yönlü uydu internet hizmeti sağlanmaktadır. Çift yönlü uydu internet bağlantısında, cihazların çalışması için gereken elektrik beslemesi dışında başkaca bir altyapıya (telefon hattı, ADSL v.b) ihtiyaç duyulmaz.

 

Uydu internet fiyatları neden daha pahalıdır?

Uydu üzerinden sağlanan iletişim çözümleri ADSL, fiber ve 4G gibi geleneksel internet bağlantılarına göre daha ileri teknolojilere ihtiyaç duyar. Bu ileri teknolojilerin hem ilk yatırım hem de işletme maliyetleri yüksektir. Örneğin uydu internet hizmeti için kullanılan jeo senkron bir uydunun sadece yapım maliyeti yaklaşık 500 milyon USD’dir. Ayrıca uydu kapasitesi kısıtlı bir kaynaktır. Her ne kadar broadband internet için günümüzde HTS uydular da kullanılsa, uydunun toplam kapasitesi bile karasal ağların kapasiteleri yanında az kalmaktadırlar.

 

Uydu internet bağlantısı için hangi donanıma ihtiyaç vardır?

Uydu internet bağlantısı için uydu modem, uydu anteni ve antene monte edilen sinyal alıp göndermeye yarayan tria cihazına ihtiyaç vardır.

uydu internet donanımı

 

Uydu internet bağlantılarında ping süresi ne kadardır?

Paket gecikmesi, sinyalin uydu internet modeminden uydu yoluyla yer istasyonuna varış zamanını gösterir, yaklaşık 250 ms civarındadır. Bu gecikme uyduların Ekvatorun 36.000 km. üzerinde konumlandırılmış olmasından dolayıdır. Ping süresi ise en az 2 x 250ms = 500 ms dir.

 

Uydu internet sistemi ne kadar sürede kurulabilir?

Günümüzde kullanılan özellikle Ka bant uydu sistemleri 2-3 saat içerisinde kurulabilmektedir. Kurulan sistemlerde anten çapı 70-100 cm. arasındadır.

 

Ka band nedir?

Ka , “Kurz above” teriminin kısaltılmışıdır. NATO K bandının üstü demektir. Haberleşme terminolojisinde band, iletimde kullanılan radyo frekans aralığını belirtir. Uydu haberleşmesinde Ka band 26.5GHz – 40GHz frekans aralığıdır. Ku ve C bandına göre daha fazla band genişliği sağlar. Daha fazla band genişliği, Ka bandını kullanan uydu internet hizmetleri için daha yüksek hız demektir.

 

HTS uyduların farkı nedir?

Uydu terminolojisinde HTS, “High Throughput Satellite” kısaltılmışıdır. HTS uyduların, geleneksel data uydularına göre daha fazla spot beamleri vardır, bu da ortalama 20 kat daha fazla kapasite kullanabilmeyi mümkün kılar. Günümüzde HTS uyduları daha çok Ka band da çalışmaktadır.