Uydu internet nasıl çalışır?

Uydu internet sistemleri genelde jeo-senkron uyduları kullanmaktadır. Jeo-senkron uydu, dünya çevresinde hep aynı noktada sabit olarak kalmaktadır. Uydu, kurulu bulunan çanak anten ile internet servis sağlayıcı noktasındaki yer istasyonu arasında çift yönlü iletişim sağlar. Bir web sayfasına erişmek istediğinizde, bu istek bilgisayar/tablet/telefonunuzdan uyduya iletilir. Daha sonra uydu, bu isteği internet erişim sağlayıcısında bulunan yer istasyonuna aktarır. Uydu yer istasyonuna gelen bu istek ise internet bulıutunda ilgili web sunucusuna ulaştırılır ve buradan gelen cevap aynı yolu izleyerek bilgisayar/tablet/telefonunuza kadar ulaştırılır. Bu isteğin sunucudan cevaplanarak geri dönmesi yaklaşık yarım saniye kadar sürer. Uyduların jeo-senkron pozisyonda olmasından dolayı bu süreyi kısaltmak maalesef mümkün değildir.

Uydu internet erişimi için, gerekli donanıma sahip olunmalıdır. Tabi ki, çanak antenin kurulacağı noktada, hizmetin alındığı uydunun bakış yönünde engel olmaması gereklidir.

Uydu internet erişimi, günümüzde en hızlı internet erişim yöntemi olmamakla beraber alt yapının olmadığı noktaları internet erişimine kavuşturmada halen ilk tercihtir.

Uydu internet cihazları nelerdir?

Uydu internet erişimi için kullanılan cihazlar temelde 3 bileşenden oluşmaktadır:

  1. Uydu modemi: Uydu modemi, uydu internet sisteminin ana parçasıdır. Uydu bağlantısını, sinyalleşme protokollerini, trafik yönetimini kontrol eder. Uydu modemler bağlantının kullanım amacı ve kullanıcı sayısı gibi faktörlere göre çeşitlilik gösterir. Birkaç kişiden oluşan küçük bir ofiste kullanılan uydu modem ile yüzlerce personelin bulunduğu şantiyede kullanılan uydu modemler  doğal olarak farklıdır. Uydu modemler için iDirect, Hughes, Viasat gibi firmaların farklı modelleri mevcuttur.
  2. Çanak anten: Uydudan gelen ve uyduya gidecek sinyalleri toplayarak bir nevi ayna görevi yapan, genelde offset yapıda fiber veya metal malzemeden üretilmiş anten tipidir. 60cm ile 180cm arasında farklı büyüklükte antenler kullanılmaktadır.
  3. Transceiver: Çanak antente monte edilen alıcı/verici ünitedir. Anten ile uydu modem arasındaki RF sinyal dönüşümünü ve sinyalin güçlendirilmesini sağlar.
uydu internet donanımı
uydu internet donanımı